Què és?

portadablograiRAI és una associació assembleària i independent, que funciona com a plataforma de projectes per a la transformació social, cultural i educativa, oferint un ampli ventall de recursos i iniciatives a través de la interculturalitat, l’antiracisme, la participació activa, l’autonomia i l’empoderament individual i col·lectiu.

Va néixer a Barcelona el 1993, com una entitat que organitzava intercanvis internacionals per joves que volien fer una viatge original de coneixença d’altres realitats, però les experiències viscudes per tota la gent que ha passat per RAI ha fet créixer aquest projecte, generant múltiples formes de participació. Es poden identificar les línies estratègiques de RAI en 3 branques: la pedagògica, la d’acció social i política i l’artística i cultural. A través d’elles es vertebren els àmbits i les activitats concretes que es duen a terme.

Com ens organitzem?

El que dóna vida al projecte de RAI son les persones sòcies i implicades en enriquir, dia dia amb els seus projectes, aquesta entitat. Per a articular tota aquesta diversitat d’iniciatives estructurem el treball en 4 àrees d’actuació diferents i coordinades cada una d’elles per una persona de referència: Rai Art, Rai Internacional, Rai Formació i Joves de RAI. De manera transversal a l’entitat i per a les qüestions estructurals hi ha dues figures: rai coordinació i rai administració. (veure Equip Tècnic) Tots els socis i sòcies tenen dret d’opinar, de votar i decidir les línies estratègiques generals que seguirà RAI. És per això que l’assemblea general és el nostre màxim òrgan regulador. A banda de les convocatòries ordinàries i extraordinàries que es celebren diverses vegades durant l’any, cada dos dijous a partir de les 15:30h l’equip de coordinadors es reuneix en assemblea per a coordinar el dia a dia de l’associació.

consultar fitxa tècnica aquí
 
RAI té el support de:
mosquitogeneralitat-de-catalunyalogo_culturabcnlog_hor
 

 


RAIest une association indépendante qui sert de plateforme pour des projets de transformation sociale, culturelle et éducative, offrant un large éventail de ressources et d’initiatives à travers le multiculturalisme, l’anti-racisme, la participation active, l’autonomie et l’émancipation individuelle et collective. RAI est née à Barcelone en 1993 comme une association chargée d’organiser des échanges internationaux pour les jeunes qui voulaient faire un voyage original afin de découvrir d’autres réalités, mais les expériences de tous ceux qui sont passés par RAI ont fait évoluer ce projet, générant de multiples formes de participation. Le projet associatifde RAI se décline en 3 branches: pédagogie, action sociale et politique, et activités artistiques et culturels; auxquelles se greffent les domaines d’action et les activités spécifiques qui sont effectuées.

1 Comment